L'ànima, l'alè vital, la personalitat. Malgrat la precisió de les formes i la recreació del model, com passa amb els éssers humans, no existeixen dos instruments idèntics. El lutier, mitjançant el coneixement, l'habilitat, la tècnica i la sensibilitat, pot predir les propietats acústiques de l'instrument que està construint. La personalitat de l'instrument, la seva resposta als diferents registres, la coloració del so, haurà d'esperar temps per conèixer-los. El naixement d'un instrument, com passa amb els éssers humans, comporta sempre una quota de feliç incògnita.
L’ESPERIT
La construcció de la personalitat de l'instrument no acaba en el lutier. El violí és un acumulador d'experiències i alhora, és dúctil i transformable, sempre dins els límits de les seves potencialitats. La personalitat és la resultant del que ha rebut del seu creador, modulat per l'educació que ha rebut al llarg dels anys. Com passa amb els éssers humans.
(C) 2016-2023 Josep Carbonell Mestre in Barcelona me fecit.  Pàgina personal disponible des de març de 2000. Nova edició gener 2016.
La construcció de la personalitat de l'instrument no acaba en el lutier. El violí és un acumulador d'experiències i alhora, és dúctil i transformable, sempre dins els límits de les seves potencialitats. La personalitat és la resultant del que ha rebut del seu creador, modulat per l'educació que ha rebut al llarg dels anys. Com passa amb els éssers humans.
La construcció de la personalitat de l'instrument no acaba en el lutier. El violí és un acumulador d'experiències i alhora, és dúctil i transformable, sempre dins els límits de les seves potencialitats. La personalitat és la resultant del que ha rebut del seu creador, modulat per l'educació que ha rebut al llarg dels anys. Com passa amb els éssers humans.
L’ESPERIT
(C) 2016-2023 Josep Carbonell Mestre in Barcelona me fecit.  Pàgina personal disponible des de març de 2000. Nova edició gener 2016.